Specialkompetens i riktning öst

Marecap Trans Oy har decennier av erfarenhet av krävande transporter utomlands. Till vårt företags specialkompetens hör särskilt transporter till Ryssland.  Tack vare vår språkkunniga och kulturmedvetna personal och vårt internationella nätverk genomförs transporterna säkert och smidigt.

Läs mer

Inhemska frakttjänster

Vi erbjuder garanterad transporttjänst oavsett typ av varor eller transportsträcka. Vare sig rutten går från Karleby till Kuopio eller från Rovaniemi till Raumo, hittar vi säkert med hjälp av vår flottövervakning i realtid och vårt nätverk en förnuftig lösning.

Läs mer

Transportutrustningens nuvarande position

På vår transportkapacitetssida kan du se våra transportenheters position och deras följande destination. Du kan alltså enkelt få reda på om ett fordon som lämpar sig för ditt transportbehov redan finns i närheten.

Läs mer