Transporter

Våra tjänster är baserade på kundförståelse och flexibilitet.

Vi tillhandahåller frakttjänster och specialtransporter i hemlandet och utomlands. Vi genomför också kyltransporter och transporter av farligt gods med utrustning av hög kvalitet och kvalificerad personal. Dessutom är vi specialiserade på krävande transporter, såsom förflyttning av båtar, tankar och stålkonstruktioner. Vi skräddarsyr alltid våra transporttjänster på ett för kunden mest förnuftigt sätt genom att utnyttja vårt omfattande partnernätverk.

Våra tjänster inkluderar hel- och deltransporter, kontraktstransporter, pall- och specialtransporter samt containertransporter. Vårt företag har också lång erfarenhet av internationell trafik till Ryssland och Centralasien. Vi genomför pålitligt och säkert krävande transporter utomlands med mer än 20 års erfarenhet. Vi sköter också vid behov allt nödvändigt pappersarbete, såsom tullklarering och dokumentation.

Vi vill alltid erbjuda den enklaste och mest förnuftiga logistiklösningen, så vi planerar och anpassar alltid våra tjänster enligt kundens behov och önskemål.

Vid behov ordnar vi också övergripande spedition, varvid alla nödvändiga tjänster fås från en och samma adress. Dessutom garanterar GPS-spårningen av våra transporter i realtid våra tjänsters säkerhet och öppenhet.

Intresserad?

Vi är alltid redo att hjälpa dig att hitta en förnuftig och kostnadseffektiv transportlösning. Kontakta oss, så tar vi kontakt inom ett dygn.

Beskriv dina transportbehov, så ger vi dig redan vid det första kontakttagandet ge ett preliminärt lösningsförslag och en kostnadsberäkning.