Frakttransporter i hemlandet och utomlands

Vi genomför mångsidiga trailer- och containertransporter oavsett destination. Det spelar ingen roll om det är en engångsorder till Kuopio eller ett regelbundet transportbehov till Minsk. Vi hanterar alla uppdrag med samma precision och samvetsgrannhet.

Vi vill vara den starkaste länken i transportkedjan. Vi tillämpar strikt kvalitetsövervakning och vårt rapporteringssystem omfattar varje transportenhet vi transporterar. Vår transporttjänsts funktion är en äresak för oss och vi arbetar ständigt för att förbättra vår service.

Oavsett om rutten går från Raumo till Rovaniemi eller från Björneborg till St Petersburg, genomför vi alltid transporterna noggrant och med hänsyn till kundens speciella behov.

Intresserad?

Vi är alltid redo att hjälpa dig att hitta en förnuftig och kostnadseffektiv transportlösning. Kontakta oss, så tar vi kontakt inom ett dygn.

Beskriv dina transportbehov, så ger vi dig redan vid det första kontakttagandet ge ett preliminärt lösningsförslag och en kostnadsberäkning.