Temperaturreglerande transporter

Vi använder högkvalitativa termotrailers som lämpar sig för termiskt reglerade transporter, med vilka vi på ett tillförlitligt sätt hanterar termiskt reglerade transporter. På detta sätt kan de produkter som kräver termisk kontroll levereras sakenligt. Vi tar också hänsyn till temperaturkraven i vår terminalverksamhet. Vi transporterar alltså all last som kräver en kall och jämn temperatur vid för dem lämpliga temperaturer.

Intresserad?

Vi är alltid redo att hjälpa dig att hitta en förnuftig och kostnadseffektiv transportlösning. Kontakta oss, så tar vi kontakt inom ett dygn.

Beskriv dina transportbehov, så ger vi dig redan vid det första kontakttagandet ge ett preliminärt lösningsförslag och en kostnadsberäkning.