Transport av farligt gods

Marecap Trans Oy är specialiserat på transport av farligt gods (styckegods ADR / VAK). Varje fordon har nödvändig utrustning och vi kräver att alla våra förare har en ADR-licens. Vi transporterar alltså till exempel bekämpningsmedel och färger för konsumentbruk. Vi utför noggranna risk- och sårbarhetsanalyser för varje leverans med hela leveranskedjan tagen i beaktande. Vi sköter också vid behov allt pappersarbete relaterat till farliga ämnen.

Intresserad?

Vi är alltid redo att hjälpa dig att hitta en förnuftig och kostnadseffektiv transportlösning. Kontakta oss, så tar vi kontakt inom ett dygn.

Beskriv dina transportbehov, så ger vi dig redan vid det första kontakttagandet ge ett preliminärt lösningsförslag och en kostnadsberäkning.